<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

    Trong một thế giới luôn thay đổi, quyết định cơ cấu và quản lý tài sản thông qua một văn phòng gia đình có thể là một lựa chọn phức tạp. 

    Dù bạn đang làm việc cho một cá nhân hay một văn phòng gia đình, chúng tôi cung cấp một lời khuyên thống nhất về đầy đủ các dịch vụ bao gồm thuế, cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp và quy định.

    Mục tiêu của chúng tôi là giúp các khách hàng có giá trị ròng cao thiết kế và đưa ra một cấu trúc thống nhất, toàn diện và khả thi để giữ và quản lý tài sản cùng với các cố vấn chuyên nghiệp khác. Cho dù mục tiêu của khách hàng là cải thiện hiệu quả thuế, hoạt động từ thiện, tăng cường bảo vệ tài sản hay để lại tài sản kế thừa cho thế hệ sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn  cụ thể trong quá trình thực hiện các mục tiêu này.

    Qua sự hiên diện của các đối tác chiến lược quốc tế Integritas và Endevio, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ tổng thể phù hợp với từng khách hàng.

    Endevio & Integritas là những công ty nổi tiếng tại Malta với những dịch vụ nổi trội trên thị trường quốc tế. Các công ty đều được biết đến với chất lượng giải quyết đầy đủ các dịch vụ doanh nghiệp và tư vấn cho các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao về các vấn đề riêng tư.