<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Thường trú

CHI PHÍ & ĐIỀU KIỆN

Ai đủ điều kiện để áp dụng?

MRVP mở cửa cho các công dân của nước thứ ba, ngoại trừ các công dân từ Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Iran, EEA và Thụy Sĩ. Trong tương lai, danh sách các quốc gia không đủ điều kiện có thể được MRVA sửa đổi theo thời gian theo quyết định của mình.

 
 
 

Cha mẹ hoặc ông bà của Người nộp đơn chính có thể đăng ký làm người phụ thuộc không?

Đúng. Cha mẹ hoặc ông bà của Người nộp đơn chính hoặc người phối ngẫu của họ, người chứng minh cho sự hài lòng của Bộ trưởng rằng họ không hoạt động kinh tế và chủ yếu phụ thuộc vào Người nộp đơn chính, đủ điều kiện là người phụ thuộc. Nếu ông bà đăng ký làm người phụ thuộc, bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa ông bà và Người nộp đơn / vợ / chồng chính phải được cung cấp (chẳng hạn như 'cây gia đình' thông qua giấy khai sinh của Người nộp đơn / vợ / chồng, giấy khai sinh của cha mẹ tương ứng, và sau đó là ông bà). Một khoản phí bổ sung € 5.000 mỗi phụ huynh và ông bà được áp dụng.

 
 
 

Người giúp việc có đủ điều kiện coi như người phụ thuộc không?

Không. Chương trình Thị thực thường trú Malta chỉ dành cho người nộp đơn chính và người phụ thuộc là gia đình của người nộp đơn.

 
 
 

Trong trường hợp ứng đơn ứng tuyển cho toàn gia đình, có phải trả thêm phí không?

Chi phí € 30,000 bao gồm người nộp đơn chính, vợ / chồng và con cái chưa kết hôn phụ thuộc kinh tế. Đối với cha, mẹ, và ông bà của người nộp đơn chính hoặc của vợ / chồng của người nộp đơn yêu cầu phải trả thêm phí €5,000 cho mỗi người. . Phí xử lý thẻ cư trú được áp dụng khi thẻ cư trú được cấp hoặc gia hạn. Lệ phí là €137,50 mỗi người trong 5 năm đầu và €27,50 gia hạn mỗi năm.

 
 
 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cư trú và Thẻ cư trú là gì?

Giấy chứng nhận cư trú không hết hạn với điều kiện tất cả các yêu cầu được tuân thủ. Thẻ cư trú có giá trị trong 5 năm hoặc cho đến ngày hết hạn, được thiết lập ở tuổi 14 và 18.

 
 
 

Có thể thêm phụ thuộc ở giai đoạn sau hay không?

Điều này có thể, tuy nhiên; Họ sẽ được thêm vào đơn xin sau khi Giấy chứng nhận Cư trú được cấp. Một đơn xin phải được gửi kèm cùng với những chứng từ sau đây:
- MRVP7, Được ký bởi sự có mặt của Viên chức chứng nhận Lời thề
- MRVP2,3,4,6
- Bằng chứng về KYC
- Giấy khai sinh
- Thay đổi tên (nếu có)
- CMND hoặc tương đương
- Giấy chứng nhận Kết hôn / Ly hôn
- Hồ sơ quân sự (nếu áp dụng)
- Bản sao có chứng thực của Hộ chiếu Quốc tế đầy đủ
- Lý lịch Tư pháp (Nếu có).

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Hình thức đầu tư nào được chấp nhận? Luật (LN288) năm 2015 đề cập đến khoản đầu tư €250.000 vào trái phiếu và cổ phiếu Chính phủ.

L.N.288 năm 2015 không đề cập đến Trái phiếu Chính phủ và Cổ phiếu. Hiện tại, Đầu tư đủ điều kiện sẽ bao gồm Cổ phiếu Chính phủ hoặc Quỹ đầu tư độc quyền vào cổ phiếu Chính phủ Malta, tương đương € 250.000 (Giá trị thị trường). Những cổ phiếu / trái phiếu có thể được mua từ một nhà môi giới chứng khoán phù hợp. MRVA sẽ cần một biên nhận hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng mua bán.

Người nộp đơn được yêu cầu đầu tư độc quyền vào các khoản nợ hoặc chứng khoán vốn được liệt kê trên Danh sách chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Malta. Đầu tư vào các chứng khoán này cũng có thể đạt được thông qua đầu tư vào các chương trình đầu tư tập thể được cấp phép và nằm trong Danh sách chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Malta. Đầu tư này có thể được mua từ một nhà môi giới chứng khoán phù hợp. MRVA sẽ cần một biên nhận hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng mua bán..

 
 
 

Người nộp đơn có thể mở tài khoản ngân hàng tại Malta không?

Người nộp đơn có thể mở một tài khoản theo ý của họ.

 
 
 

Tiền lãi mà Người thụ hưởng nhận được từ Đầu tư đủ điều kiện là bao nhiêu? Ở khoảng thời gian nào là lãi phải trả?

Điều này không thuộc phạm vi của MRVA. Vấn đề cần được thảo luận với một nhà môi giới chứng khoán và / hoặc tổ chức ngân hàng đủ điều kiện.

 
 
 

Thủ tục mua đầu tư đủ điều kiện là gì?

Điều này phải được giải quyết với một nhà môi giới chứng khoán và / hoặc tổ chức ngân hàng đủ điều kiện. MRVA sẽ cần một chứng chỉ xác nhận khoản đầu tư này.

 
 
 

Sau 5 năm đầu, với điều kiện đầu tư, người thụ hưởng có thể bán trái phiếu mà vẫn có thể giữ Thẻ cư trú Malta hay không?

Được, người sở hữu có thể bán khoản đầu tư này sau 5 năm và vẫn giữ được quyền cư trú tại Malta với điều kiện các yêu cầu khác được quy định trong L.N. 288 của năm 2015 vẫn được đáp ứng.

 
 
 

Người nộp đơn có thể vay tiền để mua đầu tư không ?

Đây là theo quyết định của Ngân hàng.

 
 
 

Các quỹ đầu tư độc quyền vào trái phiếu chính phủ Malta có được chấp nhận như một hình thức đầu tư đủ điều kiện không?

Được

TÀI SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Ứng viên có cần sở hữu / cho thuê bất động sản ở giai đoạn nộp đơn không?

Không. Người nộp đơn phải sở hữu / cho thuê bất động sản và nộp các tài liệu liên quan sau khi nhận được Thư chấp thuận về Nguyên tắc. Tuy nhiên, một tài sản đã được cho thuê / mua trước khi nộp đơn và đáp ứng các quy tắc được tìm thấy trong L.N.288 năm 2015 về Tài sản Đủ điều kiện, vẫn có thể được chấp nhận.

 
 
 

Người thụ hưởng có thể bán hoặc ngừng cho thuê bất động sản đủ điều kiện khai báo trong năm năm đầu tiên và thay thế bằng bất động sản đủ điều kiện khác không?

Được, trong 5 năm đầu tiên, Người thụ hưởng có thể bán tài sản đủ điều kiện và mua / cho thuê một tài sản mới miễn là anh ta liên tục đáp ứng các điều kiện tài sản đủ điều kiện. PHẢI không có khoảng cách giữa ngày kết thúc hợp đồng / quyền sở hữu trước đó và hợp đồng thuê / quyền sở hữu mới. người thụ hưởng sẽ phải thông báo cho RAP / RAA, và lần lượt thông báo cho MRVA. Một bản sao có chứng thực của hợp đồng mua / thuê của bất động sản đủ điều kiện mới phải được nộp cho MRVA làm bằng chứng.

 
 
 

Người thụ hưởng có phải cam kết không bán bất động sản trong 5 năm đầu tiên nếu quyết định mua một bất động sản? Làm thế nào điều này sẽ được theo dõi trong thực tế?

Không. Người thụ hưởng không phải cam kết không bán tài sản đủ điều kiện. Nó có thể được bán miễn là được thay thế bằng một tài sản đủ điều kiện khác. Việc giám sát diễn ra hàng năm trong 5 năm đầu tiên thông qua việc nộp Mẫu MRVP5 - Mẫu tuân thủ chính thức, được ký bởi Người thụ hưởng và RAP / RAA và được RAP / RAA đệ trình lên MRVA. Sau 5 năm đầu tiên, việc giám sát sẽ diễn ra cứ 5 năm một lần.

 
 
 

Việc mua 5 phòng trong một khách sạn và sở hữu trong 5 năm, nhưng không bất kỳ ai sống tại đó trong một khoảng thời gian, có đủ điều kiện không?

Không. những điều này không được chấp nhận là Tài sản Đủ điều kiện. Người nộp đơn chính phải thuê hoặc mua một bất động sản dân cư.

 
 
 

Một khách hàng giải thích rằng anh ta vừa mua một bất động sản ở miền Nam Malta với giá khoảng 190.000 euro và sẽ chi tối thiểu €100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) cho nó - do đó tổng chi phí cho anh ta sẽ vượt quá €270.000 cần thiết cho một tài sản ở miền Nam. Điều này sẽ được coi là để đáp ứng đầu tư bất động sản?

Có những hạn  chế được áp dụng. Không văn phòng, không khách sạn… Người nộp đơn nên mua hoặc thuê một bất động sản dân cư phù hợp để sinh sống (như nhà, căn hộ, hoặc  nhà 2 tầng đã được hoàn thành – nghĩa là không được ở trong tình trạng đang lên dự án  hoặc đang xây dựng).

 
 
 

Người nộp đơn có thể mua một tài sản với giá thấp hơn mức tối thiểu bắt buộc với điều kiện họ phải chi thêm tiền cho nó để tăng giá trị vượt quá ngưỡng yêu cầu không?

Nếu việc mua bất động sản đã xảy ra sau khi L.N.288 năm 2015 có hiệu lực, yếu tố quyết định là giá trị của tài sản được khai báo trên hợp đồng mua bán. Do đó, kịch bản nói trên không thỏa mãn tiêu chí Đầu tư đủ điều kiện.
Mặt khác, nếu tài sản đã được mua TRƯỚC cho đến ngày bắt đầu có hiệu lực của L.N.288 năm 2015, thì những điều sau đây chiếm ưu thế:

“Điều kiện là một bất động sản được mua trước ngày các quy định này có hiệu lực để xem xét ít hơn số tiền được nêu trong đoạn (a) hoặc (b) ở trên sẽ được coi là "tài sản thuộc sở hữu đủ điều kiện" trong trường hợp như giá trị của bất động sản đó, như được khai báo vào ngày nộp đơn của Người nộp đơn, không thấp hơn số tiền được nêu trong đoạn (a) hoặc (b) ở trên như được hỗ trợ bởi định giá kiến trúc sư riêng biệt và độc lập bao gồm cả kế hoạch của kiến trúc sư được giao cho Cơ quan nhận dạng Malta khi nộp đơn: Cung cấp thêm rằng Cơ quan nhận dạng Malta hoặc bất kỳ nhân viên nào được ủy quyền bằng văn bản, kiến trúc sư hoặc nhà khảo sát sẽ có quyền truy cập đầy đủ và miễn phí vào bất động sản thuộc sở hữu đủ điều kiện trong phạm vi quyền truy cập đó có thể hỗ trợ họ xác định giá trị tài sản nói trên;”

Do đó, giá trị phải được đáp ứng vào ngày nộp đơn và không phải sau khi Thư chấp thuận trong Nguyên tắc được ban hành.
 
 
 

Giấy phép sở hữu bất động sản (AIP) (mua hoặc thuê) với bất động sản đủ điều kiện sẽ bị yêu cầu cung cấp đối với công dân không thuộc EU đang nộp đơn vào chương trình này mà khối bất động sản không thuộc khu vực được chỉ định đặc biệt, đúng không?

Đúng, giấy phép AIP sẽ được yêu cầu.

 
 
 

Những yêu cầu tối thiểu về bất động sản sẽ không còn được áp dụng nữa sau khi khối bất động sản đã được sở hữu trong 5 năm?

Người thụ hưởng không có nghĩa vụ giữ quyền sở hữu Tài sản đủ điều kiện được quy định trong thông báo pháp lý tương ứng.
Tuy nhiên, để duy trì cư trú họ phải cung cấp địa chỉ cư trú phù hợp.

 
 
 

Người nộp đơn chính có thể thuê bất động sản trước và sau đó mua một bất động sản sau được không?

Được, miễn là đáp ứng các tiêu chí cho cả 2 giai đoạn.

 
 
 

Người nộp đơn chính có thể vay nợ để mua bất động sản hay không?

Cần theo quyết định của Ngân hàng.

 
 
 

Trong quá trình nộp đơn, giai đoạn Người nộp đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ mua hoặc thuê bất động sản ở Malta cùng với nghĩa vụ đầu tư. Là một bản tuyên thệ đủ hay bạn cần một lời hứa về thỏa thuận bán / cho thuê?

Tuyên bố này là một phần của mẫu MRVP1, cần được ký trước Viên chức chứng nhận Lời thề 

 
 
 

Việc bất động sản được đồng sở hữu bởi Người nộp đơn chính và vợ / chồng, con cái và đôi khi là ông bà của họ là điều khá bình thường. Điều này sẽ được chấp nhận như là bằng chứng của số vốn €500.000?

Đồng sở hữu được chấp nhận. Tuy nhiên, liên quan đến tài sản vốn €500.000 cho các mục đích tiêu chí đủ điều kiện, chỉ có phần giá trị đánh giá liên quan đến Người nộp đơn chính và nếu là một phần của đơn đăng ký ban đầu liên quan đến vợ /  chồng và con cái nếu có.

BẰNG CHỨNG VỀ TÀI SẢN

Nếu Người nộp đơn sở hữu tài sản trị giá €500.000 hoặc thu nhập hàng năm là € 100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) - thì số tiền này chỉ áp dụng cho Người nộp đơn chính hay còn áp dụng cho những người phụ thuộc được liệt kê khác?

Số tiền chỉ áp dụng cho Người nộp đơn chính.

 
 
 

Nếu Người nộp đơn đang sở hữu tài sản trị giá €500.000  hoặc thu nhập hàng năm là €100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) - số tiền này có thay đổi nếu đơn đăng ký dành cho Người nộp đơn chính và những người phụ thuộc khác không?

Không. Số tiền không thay đổi với số người được bao gồm trong một đơn.

 
 
 

Đối với các yêu cầu giám sát, nếu giấy chứng nhận được cung cấp trên cơ sở tài sản sở hữu lên tới €500.000 hoặc nếu Người nộp đơn sở hữu thu nhập hàng năm là €100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) , yêu cầu giám sát này cũng áp dụng cho người phụ thuộc được liệt kê trên giấy chứng nhận? Và những tuyên bố này nên được trình bày dưới dạng nào?

Không, việc giám sát tài sản sẽ chỉ được thực hiện đối với Người nộp đơn chính và không áp dụng cho người phụ thuộc. Các tuyên bố sẽ được đưa ra thông qua việc nộp mẫu Đơn tuân thủ chính thức MRVP5, được ký bởi Người thụ hưởng trước một Viên chức chứng nhận Lời thề, Viên chức chứng nhận Lời thề ký, RAP / RAA và được RAP / RAA gửi MRVA. Người thụ hưởng và Viên chức chứng nhận Lời thề ký xác nhận rằng thông tin được gửi là đúng, thực tế và chính xác. Các dấu hiệu RAP / RAA cho mục đích hành chính. Sau năm năm đầu tiên, việc giám sát sẽ diễn ra cứ 5 năm một lần.

 
 
 

Yêu cầu sở hữu vốn €500,000 từ giá trị bất động sản tại Malta cùng với kho ản đầu từ €250,000 vào cổ phiếu chính phủ có khác biệt không?

Có, hai khoản đầu tư khác nhau và có những yêu cầu khác nhau, người nộp đơn nên cung cấp:
- €250,000 trong Đầu tư đủ điều kiện
- Bất động sản trị giá €270.000 / €320.000 hoặc tiền thuê €10.000 / €12.000 pa +
- Vốn €500.000 và / hoặc €100.000 (phát sinh bên ngoài Malta) thu nhập mỗi năm.

 
 
 

Với chứng minh thu nhập €100,000 hằng năm, có cần được chứng minh từ chủ sử dụng lao động không?

Có, miễn là có đủ thông tin về  chủ sở hữu. Bằng chứng như là bảng lương, hoặc hợp đồng lao động để chứng minh mức thu nhập hằng năm thông thường là đủ.

 
 
 

Các hướng dẫn làm tham chiếu đến việc Xác nhận về Nguồn vốn và Nguồn gốc tài sản. MRVA mong đợi gì về vấn đề này?

Xác nhận về Nguồn vốn và Nguồn gốc tài sản được kết hợp chặt chẽ dưới dạng MRVP2. Ngoài ra, một bản sao kê ngân hàng của tài khoản chính của Người nộp đơn trong 3 tháng qua, từ đó Phí ban đầu và Phí đóng góp cuối cùng sẽ được nộp.
 
 
 

Không có nhiều người để tiền trong tài khoản ngân hàng trong thời gian dài, họ có thể đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu hoặc kinh doanh. Người nộp đơn có thể đưa ra một danh mục đầu tư/cổ phiếu và /hoặc thẩm định tài sản, và/hoặc tài khoản tài chính của công ty được không?

Được, những tài liệu này được chấp nhận miễn là chúng được phát hành từ một công ty uy tín hoặc một cơ quan cao cấp. Các tài liệu này sẽ đi kèm với các mẫu MRVP cần thiết, bao gồm cả mẫu MRVP2 trong đó tuyên bố về Nguồn vốn và nguồn gốc tài sản đã được kết hợp. MRVA quan tâm đến khả năng tài chính của từng cá nhân và Người nộp đơn phải thuyết phục được Hội đồng quản trị rằng họ có đủ tiền để duy trì cuộc sống cho mình và người phụ thuộc. Điều quan trọng là bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra để xác nhận tuyên bố của Người nộp đơn.

 
 
 

Ai cần cung cấp bằng chứng thu nhập: Người nộp đơn chính hay người phụ thuộc?

Chỉ có Người nộp đơn chính là cung cấp bằng chứng thu nhập (€100.000 phát sinh bên ngoài Malta hàng năm và / hoặc quyền sở hữu €500.000 bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt).

 
 
 

Ở giai đoạn nào, Người nộp đơn chính phải nộp một bản tuyên thệ tuyên bố rằng mình có thu nhập hàng năm đủ?

Tuyên bố này là một phần của phiên bản mới nhất của mẫu MRVP1, hiện được coi là bản tuyên thệ, và do đó được gửi như một phần của hồ sơ nộp đơn.

 
 
 

Với yêu cầu vốn €500,000, thẩm định giá bất động sản (định giá) sẽ là bằng chứng chấp nhận cho cơ quan nhận diện Malta để thiết lập tổng tài sản ròng của một người nộp đơn nếu tài sản của họ chủ yếu là bất động sản (và không cần tiền mặt hoặc tài sản lưu động khác) được không?

Được, đánh giá của kiến trúc sư là chấp nhận được và bất động sản có thể là một phần của yêu cầu vốn của Người nộp đơn.

 
 
 

Vợ / chồng có được coi là người phụ thuộc nếu họ có tài sản hoặc nguồn thu nhập không?

Mặc dù vợ / chồng được coi là một người phụ thuộc, nhưng không có gì ngăn cản họ sở hữu một số tài sản nhất định và các nguồn thu nhập.

 

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

Đối với bằng chứng về "hiểu khách hàng" và các quy trình thẩm định, các bằng chứng đó sẽ được đệ trình lên MRVA bằng định dạng nào bởi RAP/RAA?

RAP / RAA chịu trách nhiệm giới thiệu Người đăng ký có uy tín, do đó cần đảm bảo rằng RAP / RAA hỗ trợ MRVA bằng cách chuyển tiếp các báo cáo được in liên quan đến các câu hỏi được thực hiện từ các nguồn đáng tin cậy về Người thụ hưởng tiềm năng và tất cả những người phụ thuộc ở độ tuổi 14. Thông tin khác có thể được cung cấp bởi RAP / RAA sẽ tạo điều kiện cho MRVA tiến hành đánh giá thẩm định thích hợp. RAP / RAA phải nhớ rằng họ nên giữ bằng chứng về các cuộc điều tra mà họ phải chịu trách nhiệm.

 
 
 

Ở giai đoạn nào RAP / RAA cần gửi bằng chứng về KYC và các quy trình thẩm định khác?

Chúng phải được nộp trong giai đoạn nộp đơn

 
 

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC HỒ SƠ ĐƯỢC YÊU CẦU KHI NỘP ĐƠN

 

Tôi có thể tìm danh sách các hồ sơ được yêu cầu trong giai đoạn nộp đơn ở đâu?

Một danh sách đã được giới thiệu trong Hướng dẫn về Hồ sơ và Nộp đơn có sẵn trên website MRVA.

 
 
 

Giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận kết hôn, vv, có được yêu cầu ở giai đoạn sau?

Không. Chúng tôi yêu cầu các chứng chỉ như vậy ở giai đoạn nộp đơn và chúng có thể được gửi dưới dạng bản gốc hoặc bản sao xác thực của bản gốc. Các tài liệu này nên được bỏ qua hoặc hợp pháp hóa, tùy từng trường hợp. Nếu những tài liệu đó đang ở một ngôn ngữ khác tiếng Anh thì chúng nên được dịch sang tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện ở nước ngoài nên được bỏ qua hoặc hợp pháp hóa. Các bản dịch được thực hiện ở Malta nên được thực hiện bởi một dịch giả đã đăng ký.

 
 

 

RAP / RAA nên tiến hành như thế nào nếu Người nộp đơn chính và / hoặc người phụ thuộc của anh ta / cô ta không thể có được một hạnh kiểm cảnh sát từ một quốc gia cụ thể?

Theo Điều 6.2.a và 7(b) của LN288 năm 2015, ưu tiên đầu tiên là chứng chỉ cảnh sát do cảnh sát Malta cấp cũng như chứng chỉ cảnh sát do cơ quan có thẩm quyền (liên bang hoặc quốc gia) cấp tại quốc gia gốc và tại quốc gia cư trú nơi Người nộp đơn chính đã cư trú trong thời gian hơn sáu tháng trong mười năm. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, khi chứng minh được sự đáp ứng của MRVA rằng chứng nhận đó không thể đạt được, chúng tôi sẽ yêu cầu một bản khai từ một Viên chức Cảnh sát và / hoặc một Cơ quan Nhà nước tại quốc gia gốc hoặc nơi người nộp đơn cư trú một khoảng thời gian hơn 6 tháng trong 10 năm, xác nhận rằng người nộp đơn đã thực hiện những nỗ lực thiện chí để có được các chứng chỉ cần thiết. Hơn nữa, một bản khai tuyên thệ riêng biệt khác được nộp bởi Người nộp đơn và bất kỳ người phụ thuộc nào, tuyên bố một hồ sơ tội phạm trong sạch là bắt buộc.

 
 
 

Trong trường hợp Người nộp đơn chưa bao giờ cư trú tại Malta, chứng chỉ hành vi của cảnh sát do cảnh sát Malta cấp có còn cần thiết không?

Không, nó không bắt buộc.

 
 
 

Người nộp đơn chính có cần nộp bản sao giấy chứng nhận ly hôn, chữ ký và bản sao hộ chiếu của (các) đối phương đã ly hôn trong trường hợp có con cái phụ thuộc không?

Trong trường hợp của một cá nhân đã ly hôn - cho dù là Người nộp đơn chính hoặc người phụ thuộc đủ điều kiện - giấy chứng nhận ly hôn phải luôn được nộp, ngay cả khi cá nhân đó đã tái hôn.

Trong trường hợp Người nộp đơn chính có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất, không cần phải có chữ ký của đối phương đã ly hôn và bản sao hộ chiếu của đối phương. Trong trường hợp này, thân chủ phải cung cấp một tài liệu tòa án cho thấy có quyền nuôi con duy nhất.

Tuy nhiên, nếu Người nộp đơn chính có quyền nuôi con chung / con cái (người phụ thuộc), thì sẽ cần phải có chữ ký của đối phương đã ly hôn trên Mẫu MRVP4 và bản sao có chứng thực hộ chiếu của họ.
 
Trong trường hợp Người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng có quyền nuôi con duy nhất, các tài liệu tòa án chứng minh rằng họ có quyền nuôi con duy nhất là bắt buộc.

Trong trường hợp Người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng đã chia sẻ quyền nuôi con với cha mẹ ruột của con mà không được đưa vào đơn, Mẫu MRVP4 cần phải được ký bởi cả cha mẹ và hộ chiếu thuộc về cha mẹ ruột.

Trong trường hợp cha mẹ ruột, người không có trong đơn, có quyền nuôi con duy nhất, đứa trẻ không thể được đưa vào đơn trừ khi quyền nuôi con được chuyển Hợp pháp cho người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng.

Xin lưu ý rằng trong tất cả các trường hợp trên, những gì áp dụng cho Người nộp đơn chính cũng sẽ áp dụng cho Vợ / Chồng và người phụ thuộc của họ.
 
 
 

Rõ ràng, trong trường hợp trẻ vị thành niên, cần có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Về vấn đề này, bạn có thể vui lòng tư vấn cho các mẫu đơn đăng ký mà phụ huynh (không phải là một phần của MRVP) ký để đồng ý cho trẻ vị thành niên tham gia MRVP với phụ huynh khác không?

Tài liệu tham khảo đang được thực hiện cho Mẫu MRVP4 - Tuyên bố của người phụ thuộc. Trong trường hợp Người nộp đơn có quyền nuôi con duy nhất / người phụ thuộc, đối tác của họ không bắt buộc phải ký bất kỳ giấy tờ bổ sung nào. Điều này là không có thành kiến và tuân theo luật pháp quốc gia tại quốc gia gốc của trẻ. Trong trường hợp quyền nuôi con chung, cha mẹ kia phải điền vào Phần C và cung cấp một bản sao hộ chiếu đầy đủ của họ
 
 
 

RAP / RAA có cần gửi bất kỳ tài liệu nào trước khi thiết lập một cuộc hẹn với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của MRVA để đặt đơn không?

Không, không cần bất kỳ tài liệu nào trước khi thiết lập một cuộc hẹn. RAP / RAA chỉ cần đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được quy định trong hướng dẫn / mẫu đơn, được cung cấp cho MRVA khi nộp hồ sơ.
 
 
 

Liên quan đến "Hợp đồng đại diện / Giấy ủy quyền" được ký kết giữa Người nộp đơn và RAP / RAA: Hợp đồng đại diện có cần phải ở một dạng cụ thể nào không?

Theo quyết định của RAP / RAA và Người nộp đơn đồng ý về hình thức của hợp đồng đại diện là trường hợp phải có giấy ủy quyền chính thức.
Các chi tiết sau phải được đưa vào POA:
1. Ngày của POA;
2. Chi tiết về Người nộp đơn chính, tức là tên đầy đủ, số hộ chiếu, quốc gia cấp và địa chỉ cư trú;
3. Chi tiết về RAP / RAA được bổ nhiệm làm luật sư, tức là họ và tên, số Chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú;
4. Hiệu lực của toàn bộ thời gian của quy trình nộp đơn, từ nộp đến thu thập Giấy chứng nhận cư trú và Thẻ cư trú;
5. Chữ ký của người cấp;
6. Chữ ký của luật sư, và
7. Chi tiết về Nhân chứng tức là tên đầy đủ và chữ ký, số hộ chiếu và quốc gia cấp.
 
 
 

Nếu Người nộp đơn chính xác nhận rằng có nắm giữ cổ phần trong một công ty được niêm yết công khai (nghĩa là PLC) thì các tài liệu của công ty có được nộp cùng với hồ sơ không?

Nếu tỷ lệ sở hữu chính của người nộp đơn chính vượt quá 15% tổng số cổ phần trong một công ty niêm yết công khai, thì cần phải có tài liệu của công ty.
 
 
 

Chứng từ về địa chỉ cư trú chỉ được yêu cầu cho Người nộp đơn chính hoặc cho tất cả những người phụ thuộc trưởng thành, bao gồm cả người phối ngẫu?

Chúng tôi yêu cầu chứng từ của mỗi địa chỉ cư trú của các ứng viên bao gồm địa chỉ hiện đang cư trú.
 
 
 

Giấy phép cư trú hết hạn có cần phải được nộp cùng với những giấy phép hợp lệ trong quá trình nộp đơn không?

Không, chỉ có giấy phép cư trú vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn cần phải nộp, cho Người nộp đơn chính và tất cả những người phụ thuộc.
 
 
 

Bằng chứng nào sẽ được coi là thỏa đáng khi chứng minh rằng người phụ thuộc trưởng thành (trẻ em, cha mẹ, ông bà) của Người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng của họ, không hoạt động kinh tế và chủ yếu phụ thuộc vào Người nộp đơn chính?

Người nộp đơn chính phải tuyên bố điều này trong một bản tuyên thệ. Chúng tôi đề nghị rằng bất kỳ bằng chứng tài liệu nào chứng thực tuyên bố này phải được gửi cùng với hồ sơ cùng với bản khai.
 
 
 

Trong trường hợp cha mẹ hoặc ông, bà nhận một số loại lương hưu, họ vẫn còn đủ điều kiện được coi là người phụ thuộc không?

Được, họ vẫn đủ điều kiện. Tuy nhiên, Người nộp đơn chính vẫn phải cung cấp một bản khai xác nhận rằng cha mẹ hoặc ông bà nói trên là người phụ thuộc của họ.
 
 
 

Có một mẫu cụ thể cho Bản tuyên thệ phụ thuộc không?

Không, không có mẫu cụ thể. Tuy nhiên, nên sử dụng từ ngữ được tìm thấy trong LN288 năm 2015.
 

NỘP ĐƠN

Người nộp đơn chính hoặc người phụ thuộc có cần có mặt tại Malta khi hồ sơ được nộp không?

Không. RAP / RAA sẽ thay mặt khách hàng nộp đơn. RAP / RAA sẽ duy trì trong suốt toàn bộ cuộc họp, nơi sàng lọc trước đơn đăng ký được thực hiện và biên nhận được phát hành.
 
 
 

€5.500 ban đầu sẽ được giải quyết như thế nào?

€ 5.500 phải được chuyển khoản qua ngân hàng điện tử vào số tài khoản 40024744878 dưới tên của "MRVA", với Bank of Valletta plc. Tại thời điểm hồ sơ được MRVA chấp nhận, yêu cầu thanh toán được chuyển cho RAP / RAA, chịu tác động đến thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc, trích dẫn số Tham chiếu Đơn MRVA
 
 
 

Bạn sẽ xem xét những gì về một thỏa thuận phù hợp với RAP / RAA; liệu một bản sao "Thư cam kết" tiêu chuẩn của công ty chúng tôi có đủ để làm bằng chứng cho mục đích này không?

MRVA không cần một bản sao của "Thư Cam kết". Điều thực sự cần thiết là Giấy ủy quyền hợp lệ rõ ràng cấp quyền cho Luật sư để xử lý đơn cho đến ngày hoàn tất quy trình nộp đơn liên quan
 
 
 

Bạn sẽ xem xét những gì về một thỏa thuận phù hợp với RAP / RAA; liệu một bản sao "Thư cam kết" tiêu chuẩn của công ty chúng tôi có đủ để làm bằng chứng cho mục đích này không?

Có, vui lòng làm theo Đơn đặt hàng được cung cấp trong Hướng dẫn đăng ký và tài liệu được tìm thấy trên website MRVA.
 
 
 

Bạn sẽ xem xét những gì về một thỏa thuận phù hợp với RAP / RAA; liệu một bản sao "Thư cam kết" tiêu chuẩn của công ty chúng tôi có đủ để làm bằng chứng cho mục đích này không?

Có: nó phải là một bản sao được chứng thực và được dịch nếu không bằng tiếng Anh. Hơn nữa, nếu bản dịch được thực hiện ở nước ngoài, những điều này cần phải được công chứng lãnh sự / hợp pháp hóa. Các bản dịch được thực hiện ở Malta nên được thực hiện bởi một dịch giả được chứng nhận.
 
 
 

Liên quan đến người phụ thuộc; bản khai của sự phụ thuộc có phải là yêu cầu duy nhất như bằng chứng của sự phụ thuộc hoặc là bất kỳ tài liệu chứng minh / hỗ trợ bổ sung nào được yêu cầu? Ví dụ: giấy chứng nhận của trường, giấy chứng nhận nghỉ hưu, vv?

Bản khai phụ thuộc phải đủ nhưng bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào cũng sẽ tạo thuận lợi cho quá trình này.
 
 
 

Có hướng dẫn nào về các khoản phí mà RAP / RAA nên tính phí liên quan đến các dịch vụ của họ cho các mục đích của Chương trình Thị thực thường trú Malta không?

Theo quyết định của RAP / RAA / cá nhân tương ứng để quyết định mức phí nào sẽ tính phí cho khách hàng của họ.
 
 
 

RAP / RAA phải cung cấp một thư giới thiệu nêu rõ lý do tại sao Người nộp đơn chính quan tâm đến việc có được nơi cư trú ở Malta. Tại sao khách hàng không làm điều này dưới dạng Thư bày tỏ ý định, như họ làm trong các chương trình khác? Ngoài ra, trong danh sách kiểm tra được tham khảo từ một lá thư xin việc được ký bởi RAP / RAA. Đây  không phải là thư xin việc thông thường mà chúng tôi gửi cho bạn để ký, vì mô tả phù hợp với những gì chúng ta thường biết là Thư bày tỏ ý định đúng không?

Chúng tôi yêu cầu thư giới thiệu của Người nộp đơn tiềm năng từ RAP / RAA. Người nộp đơn chính cũng có thể chọn chuyển tiếp thư bày tỏ ý định.
 
 
 

RAP / RAA có thể gửi một giấy chứng nhận kết hôn cho mỗi cặp vợ chồng như chúng tôi làm trong chương trình IIP, thay vì một từ mỗi người đã kết hôn không? Đối với giấy chứng nhận ly hôn, có cần phải cung cấp tất cả hay chỉ những cái gần đây nhất là đủ?

Không có vấn đề gì với việc trình một giấy chứng nhận kết hôn (hoặc bản sao có chứng thực) cho một cặp vợ chồng kết hôn. Tuy nhiên, tất cả các giấy chứng nhận ly hôn phải được nộp.
 
 
 

Một tờ khai ký kết bằng văn bản của khách hàng có phù hợp không? Hay họ phải nộp một bản khai có tuyên thệ ?

Trong một số trường hợp, một tờ khai có chữ ký là cần thiết, chẳng hạn như trong bản kê khai tài sản / thu nhập. Trong các trường hợp khác, và điều này được quy định cụ thể, một bản khai có tuyên thệ được yêu cầu. Ví dụ, khi Người nộp đơn chính tuyên bố rằng những người phụ thuộc trên 18 tuổi phụ thuộc về kinh tế.
 
 
 

Một tờ khai ký kết bằng văn bản của khách hàng có phù hợp không? Hay họ phải nộp một bản khai có tuyên thệ ?

Có, Viên chức chứng nhận lời thề là một người phù hợp cho chức năng này.
 
 

BAN HÀNH THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT THEO NGUYÊN TẮC, GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ, SINH TRẮC HỌC VÀ PHÁT HÀNH THẺ CƯ TRÚ ĐIỆN TỬ

 

Điều gì sẽ xảy ra khi các hồ sơ được gửi bởi RAP / RAA?

Biên nhận hồ sơ được trao cho RAP / RAA, RAP / RAA cũng được yêu cầu trả khoản phí ban đầu là €5.500. Sau khi các khoản phí này được MRVA nhận, các kiểm tra thẩm định đối với Người nộp đơn chính và người phụ thuộc được tiến hành. Nếu thành công, hồ sơ sẽ được trình lên hội đồng quản trị và nếu được chấp thuận, Thư chấp thuận theo nguyên tắc sẽ được MRVA cấp. Theo quy trình này, Người nộp đơn chính sẽ cần mua / thuê bất động sản đủ tiêu chuẩn, đầu tư đủ điều kiện và mua Bảo hiểm Y tế cần thiết. Người nộp đơn chính sẽ được cho phép một khung thời gian ba tháng kể từ khi nhận được Thư chấp thuận về Nguyên tắc. Khi Người nộp đơn chính cung cấp tất cả các tài liệu, MRVA sẽ phát hành Thư chấp thuận cuối cùng cho Người nộp đơn chính (người thụ hưởng AKA), mời người nộp đơn và người phụ thuộc đến văn phòng để lấy dữ liệu sinh trắc học. Khi sinh trắc học và tất cả các biểu mẫu cư trú được thu thập, các tệp màu xanh lá cây được MRVA chuẩn bị cho mỗi người nộp đơn để nộp cho DCEA. DCEA sẽ chịu trách nhiệm đăng ký, phê duyệt và in thẻ. Quá trình này hiện đang mất khoảng 1 tuần cho mỗi hồ sơ. Trong vòng 3 đến 5 ngày MRVA sẽ cấp Giấy chứng nhận cư trú, với điều kiện là tất cả các tài liệu được hoàn thiện và được cơ quan chấp nhận.
 
 
 

Giấy chứng nhận cư trú và Thẻ cư trú có thời hạn sử dụng không?

Miễn là tất cả các yêu cầu quy định trong LN288 năm 2015 vẫn tiếp tục được đáp ứng, Giấy chứng nhận cư trú sẽ không có thời hạn sử dụng. Thẻ cư trú sẽ phản ánh trường hợp nhập cư nói trên, ban đầu sẽ có hiệu lực trong thời gian năm năm và có thể gia hạn được. Trong trường hợp Thẻ cư trú được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi và trẻ vị thành niên lên 14 tuổi trong thời hạn hiệu lực của thẻ 5 năm bình thường, thì ngày hết hạn của thẻ của trẻ vị thành niên đó sẽ hết hạn sau một tháng kể từ sinh nhật thứ 14. Áp dụng tương tự khi người phụ thuộc bước sang tuổi 18.
 
 
 

Trẻ em được miễn kiểm tra sinh trắc học đến 2 tuổi. Tuy nhiên, mẫu ID2 cùng với 2 ảnh cỡ hộ chiếu được chứng nhận cần phải được nộp cho mỗi trẻ. Đối với người khuyết tật, mỗi trường hợp sẽ được quyết định theo giá trị riêng.

Miễn là tất cả các yêu cầu quy định trong LN288 năm 2015 vẫn tiếp tục được đáp ứng, Giấy chứng nhận cư trú sẽ không có thời hạn sử dụng. Thẻ cư trú sẽ phản ánh trường hợp nhập cư nói trên, ban đầu sẽ có hiệu lực trong thời gian năm năm và có thể gia hạn được. Trong trường hợp Thẻ cư trú được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi và trẻ vị thành niên lên 14 tuổi trong thời hạn hiệu lực của thẻ 5 năm bình thường, thì ngày hết hạn của thẻ của trẻ vị thành niên đó sẽ hết hạn sau một tháng kể từ sinh nhật thứ 14. Áp dụng tương tự khi người phụ thuộc bước sang tuổi 18.
 
 
 

Sẽ có một bài kiểm tra ngôn ngữ sẽ được thực hiện để kiểm tra Người nộp đơn chính và những người phụ thuộc về kiến thức tiếng Malta / tiếng Anh phải không?

Không.
 
 
 

Khi gia hạn Thẻ cư trú sau 5 năm, các khoản phí khác có được áp dụng không?

Có. Mỗi cá nhân phải trả €27,50 mỗi năm để được gia hạn Thẻ cư trú.
 
 
 

Sau giai đoạn 5 năm đầu tiên, khi gia hạn thẻ cư trú, Người nộp đơn chính và những người thụ hưởng khác có cần phải đến Malta để lấy lại sinh trắc học của họ không?

Mặc dù 3 bộ dữ liệu sinh trắc học được ghi lại cho mỗi Người đăng ký, do đó có thêm 2 bộ trong tệp, các bộ bổ sung có thể được sử dụng hết trong trường hợp có vấn đề kỹ thuật và / hoặc trong trường hợp thay đổi địa chỉ và / hoặc trong trường hợp mất thẻ trong thời gian hiệu lực của thẻ. Trong những trường hợp như vậy, Người nộp đơn và / hoặc người phụ thuộc sẽ được yêu cầu đến Malta để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Trong trường hợp Thẻ cư trú được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi và trẻ vị thành niên lên 14 tuổi trong thời hạn hiệu lực của thẻ 5 năm "bình thường", thẻ sẽ hết hạn sau một tháng kể từ sinh nhật thứ 14. Người nộp đơn sẽ được yêu cầu đến văn phòng để thu thập dữ liệu sinh trắc học để bao gồm dấu vân tay. Áp dụng tương tự khi người phụ thuộc bước sang tuổi 18.
 
 
 

MRVA có hỗ trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực cho Người nộp đơn cho các mục đích du lịch không?

MRVA không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho người nộp đơn xin Thị thực. Cơ quan chỉ có thể xác nhận rằng người nộp đơn đã nộp đơn xin Thẻ cư trú theo MRVP.
 
 
 

Việc bắt đầu cho thuê cần phải càng gần với việc bổ nhiệm nộp các hồ sơ cuối cùng càng tốt?

Lý tưởng nhất là Hợp đồng cho thuê nên bắt đầu gần nhất với việc nộp bằng chứng cuối cùng. Điều tương tự cũng áp dụng cho Chính sách y tế. Chúng tôi áp dụng thời gian dung sai tối đa là 3 tháng.
 
 
 

Chính sách y tế có bắt buộc phải được nộp cùng với các yêu cầu khác sau khi đơn đăng ký đã được phê duyệt không?

Có, chứng thực Chính sách Y tế hoặc tương đương với tờ khai NHS, phải được nộp tại Giai đoạn Chứng minh Cuối cùng.
 
 
 

Sau khi chấp nhận đơn, Ứng viên phải cung cấp dữ liệu Sinh trắc học ở đâu? Cả gia đình có phải đi du lịch đến Malta không?

Sau Thư chấp thuận cuối cùng, Người nộp đơn chính và tất cả những người phụ thuộc phải đến Malta để thu thập dữ liệu sinh trắc học của họ.Tuy nhiên, theo quyết định của MRVA và được đưa ra một số điều kiện nhất định, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học cũng có thể được thực hiện ở nước ngoài. Trong trường hợp thứ hai, chuyến đi và chỗ ở cho thành viên MRVA sẽ quản lý sinh trắc học ở nước ngoài sẽ được cung cấp về mặt tài chính và được bảo gồm bởi người nộp đơn và Người nộp đơn chính và Người phụ thuộc sẽ phải đến Malta để nhận thẻ trực tiếp và ký Thỏa thuận của người đăng ký tại DCEA.
 

SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI MALTA

Người thụ hưởng và người phụ thuộc sẽ cho thấy họ đã rời khỏi Malta trong khoảng thời gian quy định như thế nào?

Nghĩa vụ này không còn cần thiết.
 
 
 

Người nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Malta bằng cách nhập tịch không?

Được, người nước ngoài có thể nộp đơn xin quốc tịch Malta bằng cách nhập tịch sau khi liên tục cư trú ở Malta trong thời gian năm năm. Nên cư trú tại Malta trong suốt mười hai tháng ngay trước ngày nộp đơn và bốn năm trong khoảng thời gian sáu năm trước đó. Người nộp đơn phải có kiến thức về nói / viết tiếng Anh và tiếng Malta, đầu óc tỉnh táo và cách cư xử tốt.

Theo luật, Bộ trưởng có toàn quyền cấp hoặc từ chối đơn Do. đó, điều này không có nghĩa là nếu người nộp đơn thỏa mãn các điều kiện nói trên, họ sẽ được tự động cấp quyền công dân bằng cách nhập tịch. Quyết định của Bộ trưởng dựa trên các chính sách nội bộ, theo đó trong số các yêu cầu khác, số năm cũng có thể là một đặc điểm trong việc kiểm tra yêu cầu tương đối.

 
 
 

Việc có mặt tối thiểu tại Malta có bắt buộc không? Việc không có mặt tại Malta có được cho phép không?

Không có sự hiện diện tối thiểu cần thiết

 
 
 

Người thụ hưởng theo chương trình có thể được cấp giấy phép tự động để được tuyển dụng hoặc tham gia kinh doanh tại Malta theo các quy định tại Điều 11 của Đạo luật Di cư không?

L.N. 288 năm 2015 không cấp phép Người thụ hưởng đối với bất kỳ giấy phép lao động nào. Người thụ hưởng vẫn cần phải xin giấy phép làm việc thông qua các thủ tục thông thường.

 
 
 

Người thụ hưởng và / hoặc người phụ thuộc có thể xin giấy phép lao động như thế nào?

Người thụ hưởng và / hoặc người phụ thuộc có thể nộp đơn xin giấy phép lao động bằng cách nộp đơn xin giấy phép lao động, thông qua các kênh thông thường. Lưu ý rằng người phụ thuộc chỉ đủ điều kiện làm việc sau khi Thẻ cư trú được cấp

 
 
 

Làm thế nào Người thụ hưởng và / hoặc người phụ thuộc có thể thành lập doanh nghiệp tại Malta?

Người thụ hưởng hoặc vợ / chồng có thể nộp đơn, thông qua các cơ quan có thẩm quyền, để khởi động một doanh nghiệp ở Malta miễn là họ đáp ứng luật pháp hiện hành. Một người phụ thuộc cũng có thể đi theo con đường này mà không mất quyền cư trú của mình.

 
 
 

Đánh thuế khách hàng đang làm việc: Tôi tìm thấy thông tin về "mức thuế suất 15% đối với thu nhập từ nguồn nước ngoài được chuyển đến Malta và 35% đối với thu nhập từ Malta. Điều này có ý nghĩa gì?

Chương trình này không mang theo bất kỳ khoản trợ cấp thuế và / hoặc ưu đãi nào. Thuế được áp dụng theo quy định của pháp luật và nên tìm lời khuyên từ chuyên gia tư vấn thuế.

 
 
 

Người phụ thuộc nhỏ tuổi có được hưởng giáo dục miễn phí trong khi cư trú ở Malta không? Nếu vậy, điều này cũng áp dụng cho giáo dục Trung học và Đại học không?

Không, theo MRVP, trẻ vị thành niên không được hưởng giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, nếu Người nộp đơn chính xin giấy phép lao động, con cái của họ sẽ được hưởng giáo dục tiểu học và trung học miễn phí tại các trường công lập.

 
 
 

Ứng viên có thể làm việc tại một quốc gia EU theo MRVP không?

MRVP không cấp cho Người thụ hưởng bất kỳ quyền làm việc nào trong Khu vực Schengen. Do đó, họ sẽ cần phải xin giấy phép làm việc ở quốc gia Schengen theo quy định của quốc gia cụ thể đó

 

DU LỊCH

Người có thẻ cư trú sẽ được phép du lịch miễn thị thực khắp châu Âu hay chỉ ở các nước Schengen?

Những người có thẻ cư trú MRVP chỉ có thể đi đến các quốc gia Schengen và trong thời gian tối đa là 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. Du khách nên luôn mang theo một hồ sơ du lịch hợp lệ và Thẻ cư trú.

Xem thêm các điểm du lịch thị thực tại đây 

 

THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA MỘT CÁ NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ MRVP

Khi một người phụ thuộc đến đến 27 tuổi , người phụ thuộc đó có tự động mất quyền cư trú ở Malta không? Người phụ thuộc nói trên có được yêu cầu, vào hoặc trước khi đến tuổi 26, nộp đơn xin MRVP dưới tên của mình hay không?

Không, ngưỡng 27 tuổi không còn hiệu lực.

 
 
 

Khi trẻ em đến 18 tuổi theo MRVP, họ có bị mất tư cách cư trú ở Malta không?

Không, họ không mất tình trạng cư trú MRVP miễn là họ đáp ứng các quy định của L.N.288 năm 2015, được sửa đổi bởi L.N.189 năm 2017.

 
 
 

Nếu Người thụ hưởng quyết định từ bỏ nơi cư trú của mình ngay tại Malta trong vòng 5 năm đầu tiên và chuyển đến một quốc gia khác thì họ có thể bán trái phiếu ngay lập tức không hay phải đợi 5 năm cho đến khi có thể bán trái phiếu? Tương tự với trường hợp hợp đồng cho thuê: Nếu người thụ hưởng muốn rời khỏi Malta trước khi hết 5 năm đầu tiên, họ có thể thoát khỏi hợp đồng cho thuê không hay hợp đồng thuê phải có thời hạn 5 năm? 

Thực tế là người thụ hưởng bán trái phiếu và không tuân thủ thỏa thuận tài sản đủ điều kiện sẽ tự động mất trạng thái của mình và điều này áp dụng ngược lại, nghĩa là, nếu họ từ bỏ chứng nhận của mình, sẽ có không có nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu Người thụ hưởng bỏ quyền lợi và / hoặc mất quyền cư trú của mình, bất kỳ người phụ thuộc nào được hưởng lợi từ quyền cư trú thông qua cùng một giấy chứng nhận sẽ tự động mất quyền cư trú.

 

MẪU TUÂN THỦ CHÍNH THỨC (MRVP 5)

Mẫu tuân thủ chính thức (MRVP 5) được đề cập trong Hướng dẫn là gì?

Mẫu Tuân thủ chính thức (MRVP 5), được đề cập trong Hướng dẫn là mẫu chính thức mà Người thụ hưởng sẽ phải điền mỗi năm một lần trong 5 năm đầu và cứ 5 năm sau đó một lần và RAP / RAA chịu trách nhiệm nộp mẫu đơn đó cùng với các tài liệu cần thiết tương ứng. OCF là một tuyên bố có nghĩa rằng các nghĩa vụ của khách hàng đang được thỏa mãn theo quy định. Mẫu đơn này phải được điền và ký bởi Người thụ hưởng và một Viên chức chứng nhận lời thề. Trách nhiệm của RAP / RAA, là đảm bảo rằng biểu mẫu này được gửi tới MRVP cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ trước khoảng một tuần, tuy nhiên không quá 2 tuần trước đó. Nếu các tài liệu cần thiết ở giai đoạn OCF hoặc ở giai đoạn Báo cáo MRVP41 không được gửi trong khoảng thời gian 3 tháng, Thẻ cư trú cho toàn bộ đơn sẽ bị thu hồi. RAP / RAA phải ký vào mẫu này chỉ nhằm mục đích thu thập và quản trị.

 
 
 

Quá trình gia hạn cho thẻ cư trú là gì? RAP / RAA sẽ được tham gia ở phạm vi nào?

Thẻ cư trú sẽ được cấp có giá trị trong 5 năm, trừ khi người phụ thuộc nhỏ tuổi tròn 14 hoặc 18 tuổi, trong trường hợp đó, hiệu lực của thẻ chấm dứt vào ngày sinh của người phụ thuộc. Trong các trường hợp sau, thẻ được gia hạn tự động, miễn phí. Yêu cầu gia hạn đối với thời hạn 5 năm thông thường phải đến từ RAP / RAA, miễn là người thụ hưởng tiếp tục tuân thủ các quy định của L.N.288 năm 2015 cho phù hợp.

 
 
 

Thời hạn của hợp đồng sẽ phải tương ứng với thẻ cư trú? Ví dụ: nếu thẻ cư trú được cấp trong 5 năm, khách hàng có cần phải thuê trong 5 năm không?

Thời hạn của hợp đồng thuê phải không ít hơn một năm để tuân thủ các yêu cầu đặt ra. Lưu ý rằng Người thụ hưởng PHẢI có nơi cư trú hợp lệ tại Malta mọi lúc, không có bất kỳ khoảng trống nào.

 
 
 

Sau 5 năm, Người thụ hưởng sẽ cần nộp Mẫu tuân thủ chính thức cứ sau mỗi 5 năm, để cho thấy rằng họ vẫn đang hoàn thành nghĩa vụ. Có phải tất cả các nghĩa vụ cần phải được giữ lại không? Có bất kỳ khoản phí nào cần phải trả? Có tài liệu nào cần điền và nộp không?

Sau năm năm, người thụ hưởng không cần phải giữ lại khoản đầu tư đủ điều kiện. Nhưng vẫn được yêu cầu giữ lại một địa chỉ cư trú ở Malta, tuy nhiên, không còn phải tuân theo các hạn chế được đặt ra trong 5 năm đầu.

 
 
 

Yêu cầu để cho thấy thu nhập €100.000 hàng năm hoặc vốn €500.000 chỉ trong năm năm đầu tiên phải không?

Người nộp đơn được yêu cầu giữ Thu nhập hàng năm €100.000 hoặc Vốn €500.000 miễn là giấy phép cư trú có hiệu lực. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc sau năm năm đầu tiên, người nộp đơn không tuân thủ các điều khoản nêu trên, giấy phép cư trú sẽ bị thu hồi.

 

CÂU HỎI CHUNG

Có thời hạn lưu trú tối thiểu bắt buộc nào trong vòng một năm sau khi người nộp đơn có được giấy phép cư trú không?

Không, không có thời gian lưu trú tối thiểu.

 
 
 

Người thụ hưởng có thể thêm người phụ thuộc ở giai đoạn sau hay không?

Được, Người thụ hưởng có thể thêm người phụ thuộc vào giai đoạn sau theo Thông báo pháp lý. Khoản phí hành chính không hoàn lại €5.000 cho mỗi cá nhân áp dụng cho cha mẹ và ông bà của Người nộp đơn chính của vợ / chồng.

 
 
 

Thẻ cư trú còn cần chi phí gì không?

Có. Phí là € 27,50 mỗi người mỗi năm. Do đó, thẻ có giá trị trong 5 năm mang một khoản phí €137,50 cho mỗi cá nhân.

 
 
 

Sẽ như thế nào nếu người nộp đơn làm thủ tục ly hôn?

Trong trường hợp ly hôn, vợ hoặc chồng của người nộp đơn chính sẽ mất quyền cư trú. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến con cái của Vợ / chồng mà cha mẹ không phải là Người thụ hưởng và những người được đưa vào danh sách Người phụ thuộc trong Đơn đăng ký. Mỗi trường hợp sẽ được đánh giá trên riêng.

 
 
 

Chúng tôi có một khách hàng là công dân EU và vợ / chồng của họ là công dân quốc gia thứ ba. Khách hàng của chúng tôi muốn đăng ký MRVP cho vợ / chồng của mình. Về vấn đề này, vì khách hàng của chúng tôi có quốc tịch châu Âu, do đó bị cấm đăng ký chương trình, vợ / chồng (quốc gia thứ ba) có thể nộp đơn xin MRVP và khách hàng của chúng tôi đóng vai trò là Nhà hảo tâm của họ không?

Luật pháp của chúng tôi không cản trở họ nộp đơn đăng ký với tư cách là Người nộp đơn chính, được hỗ trợ bởi một Nhà hảo tâm.

Xem thêm về MRVP tại đây.

 
 
 

Có thể có một Nhà hảo tâm theo MRVP không?

Có, có thể có một Nhà hảo tâm theo MRVP.
Các hồ sơ cần thiết cho một Nhà hảo tâm bao gồm:
- Mẫu MRVP2, nhân danh Nhà hảo tâm, đã hoàn thành đầy đủ (tất cả các phần bao gồm Nguồn vốn và nguồn tài sản);
- Phần A của mẫu MRVP 4, nhân danh Nhà hảo tâm;
- Báo cáo ngân hàng 3 tháng cho tài khoản của nhà hảo tâm từ đó các khoản tiền cho đơn đăng ký MRVP sẽ được nộp (tức là, được chuyển đến Cơ quan nhận diện Malta);
- Một bản sao có chứng thực của tất cả Hộ chiếu Quốc tế hợp lệ của Nhà hảo tâm (TẤT CẢ các trang);
- Bằng chứng về việc làm hiện tại (nếu có);
- Bằng chứng về quyền sở hữu doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu một phần hoặc toàn bộ bởi Nhà hảo tâm);
- Một bản khai tuyên thệ rằng nhà hảo tâm sẽ tài trợ cho đơn đăng ký MRVP của MA và tất cả các vấn đề tài chính liên quan và cũng sẽ cung cấp cho MA các nguồn lực ổn định và thường xuyên.
- Mẫu MRVP6 và một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc học được đính kèm ở cuối Mẫu.
- Giấy chứng nhận của cảnh sát từ quốc gia xuất xứ của nhà hảo tâm, nơi cư trú hiện tại và bất kỳ quốc gia nào nhà hảo tâm đã sống trong khoảng thời gian hơn 6 tháng trong 10 năm qua.
Người nộp đơn chính vẫn phải hoàn thành toàn bộ Mẫu MRVP2 và cung cấp sao kê ngân hàng 3 tháng cho tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

 
 
 

Người nộp đơn chính có thể dựa vào một nhà hảo tâm để chứng minh tài sản không?

Được, tuy nhiên, những tài sản này phải có tên của Người nộp đơn chính như được chỉ định trong L.N. 288. Nếu để đáp ứng yêu cầu này, nhà hảo tâm sẽ chuyển số tiền cho Người nộp đơn chính, bằng chứng tài liệu về việc chuyển nhượng này như giấy cho tài sản hoặc tờ khai tuyên thệ, và bằng chứng chuyển khoản ngân hàng phải được nộp cùng với đơn đăng ký.

 
 
 

Người phụ thuộc trưởng thành có việc làm và nhận mức lương tối thiểu vẫn có thể được Người nộp đơn chính hỗ trợ khi mức lương tối thiểu không đủ để hỗ trợ cuộc sống của họ không?

Theo pháp lý, câu trả lời là không. Một người phụ thuộc không được hoạt động kinh tế tại thời điểm nộp đơn. Họ có thể tìm kiếm việc làm sau đó.

 
 
 

Thẻ cư trú có thể được gia hạn ở nước ngoài thông qua Đại sứ quán Malta không?

Thẻ cư trú không thể được gia hạn thông qua Đại sứ quán Malta.

 
 
 

Trong Phần A, Mẫu MRVP3, Người nộp đơn cần liệt kê các bác sĩ được cấp phép, có đúng không khi cho rằng đây là bác sĩ đa khoa thông thường?

Đúng

 
 
 

Trong Mẫu MRVP3, Phần D cần được điền bởi người thực hành kiểm tra. Đây có thể là của ai?

Đây có thể là cùng một bác sĩ đa khoa đã điền vào Phần A của MRVP3. Tuy nhiên, đó có thể là một bác sĩ khác.

 
 
 

Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp bởi một bệnh viện ở Nga có được chấp nhận không? (Về vấn đề này, luật pháp quy định rằng chứng chỉ sẽ được cấp bởi một hệ thống y tế có uy tín để đáp ứng MRVA)

Có, miễn là chứng chỉ được ký, ghi ngày và đóng dấu bởi Bác sĩ Y khoa. Bác sĩ Y khoa cũng nên bao gồm số giấy phép chuyên môn của mình, nếu có.

 
 
 

Giấy chứng nhận sức khỏe có bao gồm từ ngữ đặc biệt nào không?

Các từ ngữ là hoàn toàn dựa theo tổ chức GP / Y tế

 
 
 

Người nộp đơn chính có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty cho mẫu MRVP 2 để tác động đến việc thanh toán đóng góp nếu công ty thuộc sở hữu của người nộp và có quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty vì người nộp đơn là giám đốc / cổ đông của công ty không?

Để người nộp đơn chính sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty, cần có các chứng từ sau:
- Nghị quyết hội đồng ủy quyền cho Người nộp đơn chính chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng của Công ty cho đơn đăng ký MRVP
- Giấy chứng nhận thành lập, đăng ký cổ đông và đăng ký giám đốc cho công ty
- Báo cáo ngân hàng 3 tháng cho tài khoản công ty để chuyển tiền.
Lưu ý rằng báo cáo ngân hàng 3 tháng đối với tài khoản ngân hàng làm việc chính của Người nộp đơn vẫn được yêu cầu.