<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Các doanh nghiệp phải luôn đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện phải tuân theo hệ thống quản lý thuế VAT của Malta cũng như các hướng dẫn của EU. Sự phức tạp trong các quy tắc và quy định về thuế luôn là vấn đề quan tâm của tất cả doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế. Đội ngũ luật sư thuế và kế toán thuế của chúng tôi luôn theo sát các diễn biến ở cả trong nước và EU để có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin cập nhật cũng như các dịch vụ tuân thủ và tư vấn thuế toàn diện.

  Dưới đây là danh sách các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế để đảm bảo các nghĩa vụ tuân thủ được đáp ứng kịp thời và việc xử lý VAT được đảm bảo chính xác theo các giao dịch cụ thể:

  Bao gồm các dịch vụ:

  Dịch vụ tư vấn VAT được thiết kế riêng

  Cơ cấu  thuê du thuyền

  Cơ cấu thuê hàng không

  Kiểm tra tình trạng VAT cho khách hàng để đảm bảo tuân thủ đúng và nêu bật những rủi ro

  Dịch vụ tư vấn VAT liên quan đến các giao dịch cụ thể

  Dịch vụ tuân thủ VAT như nộp tờ khai VAT, báo cáo tổng hợp

  Đơn xin miễn thuế VAT cho các dự án có giá trị cao

  Liên hệ với cơ quan thuế VAT để xác nhận VAT cho các giao dịch cụ thể