<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Đội ngũ thuế của chúng tôi bao gồm các chuyên gia pháp lý và kế toán sẽ cung cấp dịch vụ tổng thể cho khách hàng quốc tế về cả vấn đề tuân thủ và tư vấn, theo cách thức nội dung mang tính kỹ thuật cao, đồng thời cũng phải thực tế để triển khai. Chúng tôi có thể giúp khách hàng thiết lập cơ cấu tại Malta theo phương pháp hiệu quả nhất về thuế.

  Bao gồm các dịch vụ:

  Điều chỉnh chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh nên là mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên chuyên môn về thuế để tối ưu cấu trúc doanh nghiệp, liên quan đến mức thuế suất hiệu quả trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể hỗ trợ:

   

  • Giải pháp tư vấn thuế trực tiếp và gián thu;
  • Các giải pháp cơ cấu thuế hiệu quả;
  • Đảm bảo các lợi ích tối đa của hiệp định thuế;
  • Hỗ trợ liên hệ với Maltese Revenue;
  • Yêu cầu cơ quan thuế xác nhận thuế;
  • Tác động của thuế đối với các khoản đầu tư nhất định;
  • Loại hình đầu tư cổ phần;
  • Các yêu cầu tài sản;
  • Lập kế hoạch thuế bất động sản và xem xét thuế gián thu;
  • Các dịch vụ tư vấn liên quan đến khả năng áp dụng các quy tắc hợp nhất thuế được đưa ra gần đây cho các công ty thành lập cùng một nhóm.

  Việc thực thi nghiêm túc và có sự phối hợp của cơ quan thuế tiếp tục là một thách thức lớn mà tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt. 

  Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin giải quyết vấn đề thông qua việc cung cấp các dịch vụ tuân thủ thuế và VAT sau:

  • Thực hiện và tuân thủ cơ cấu;
  • Đảm bảo việc đăng ký các loại thuế cần thiết;
  • Đăng ký hệ thống hoàn thuế của Malta;
  • Đảm bảo khấu trừ thuế đầy đủ;
  • Hỗ trợ các khoản tín dụng thuế nước ngoài;
  • Khả năng áp dụng các ưu đãi tài chính hiện có, cho dù có liên quan đến sở hữu trí tuệ, R&D, IT hay bất kỳ các hoạt động thích hợp khác;
  • Tuân thủ kế toán thuế;
  • Tuân thủ Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài (FATCA) và Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS).

  Khi các công ty phát triển, các vấn đề liên quan đến việc làm cũng tăng theo với mức độ phức tạp riêng. Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn hoàn toàn tuân thủ, đồng thời nhận nhiều lợi ích qua các kiến thức chuyên môn về thuế của đội ngũ. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm:

  • Đăng ký thuế thu nhập khi tái định cư;
  • Yêu cầu thị thực và giấy phép cư trú;
  • Yêu cầu về giấy phép việc làm / thương mại;
  • Phân tích hiệp định / lập kế hoạch thuế xuyên biên giới;
  • Lập kế hoạch thuế cho giám đốc điều hành cấp cao;
  • Tư vấn giới thiệu các phương án quyền chọn cổ phiếu;
  • Lập và nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm;
  • Tư vấn và phân tích phúc lợi bổ sung. 

  Đội ngũ của chúng tôi không ngừng nỗ lực để bám sát những diễn biến của thuế trực thu và thuế gián thu. Chúng tôi liên tục mở rộng kiến thức để giúp khách hàng có thể nhận thức được những thay đổi có liên quan thông qua:

  • Cập nhật thuế mới nhất;
  • Cập nhật thuế liên quan đến việc làm;
  • Bản tin hàng tháng;
  • Thông báo thuế thường xuyên về các cập nhật quan trọng;
  • Thông báo dành riêng cho từng khách hàng.