<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Với tư cách là cơ quan tài phán, Malta mang lại một loạt các chương trình hấp dẫn và có sức cạnh tranh quốc tế để đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch thuế cho người nước ngoài với lãi suất toàn cầu. 

  Chúng tôi có thể hỗ trợ đăng ký các chương trình Thuế đăc biệt, Quốc tịch Malta cho người nước ngoài và Chương trình Thường trú nhân Malta. 

  Do đó, đối với người nước ngoài không quen với các vấn đề pháp lý địa phương có thể đạt được các lợi thế tối ưu từ các giải pháp lập kế hoạch thuế của Malta, đồng thời  yên tâm trong các vấn đề xử lý tất cả các chi tiết từ đội ngũ chuyên gia có năng lực. 

  Các chuyên gia thuế giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho khách hàng để xác định các yêu cầu và giải quyết tất cả các đơn và thủ tục cần thiết. 

  Bao gồm các dịch vụ:

  Các nghĩa vụ báo cáo quốc tế được nâng cao, cùng với việc các cơ quan thuế độc lập tăng cường cảnh giác và thực thi, tiếp tục tăng tính phức tạp trong nhiệm vụ đáp ứng các yếu cầu báo cáo. Do đó, việc lập kế hoạch thuế xuyên biên giới hiệu quả có thể thực hiện được thông qua kiến thức và hiểu biết sâu sắc về bất kỳ thỏa thuận liên chính phủ nào có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế toàn cầu

  Đội ngũ chúng tôi bao gồm các chuyên gia tại nội địa và trên toàn cầu có thể giúp khách hàng yên tâm trong việc:

  • Chúng tôi có chuyên môn để hướng dẫn khách đúng cách;

  • Thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định quốc tế bằng cách xử lý Phân tích Hiệp ước Thuế cần thiết;
  • Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhu cầu về lập kế hoạch và tuân thủ quy định theo Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA) và Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS).

  Việc sử dụng cấu trúc Công ty Malta mang lại nhiều lợi thế cho việc lập kế hoạch thuế chủ yếu xuất phát từ khả năng miễn tham gia thuế, hệ thống hoàn thuế của Malta, hệ thống gán thuế và mạng lưới tránh đanh thuế hai lần rộng khắp. 

  Chúng tôi có thể hỗ trợ:

  • Đăng ksy hệ thống hoàn thế Malta;

  • Tư vấn và thiết lập các chi nhánh;

  • Tư vấn và thiết lập cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả về thuế ở Malta;

  • Cấu trúc thuế cư trú tại Malta

  • Dịch vụ tư vấn thuế cho các giao dịch cụ thể. 

  Malta cung cấp một sô chương trình cấp tình trạng thuế đặc biệt cho những người nước ngoài đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ xác định các điều kiện của khách hàng đối với bất kỳ chương trình nào dưới đây và giúp khách hàng hiểu được lợi ích mỗi chương trình đem lại: 

  • Các Quy tắc Đặc biệt dành cho Chuyên gia Dịch vụ Đầu tư, Hàng không và Trò chơi  điện tửCó Trình độ cao;

  • Chương trình cư trú toàn cầu;

  • Các quy định chương trình cư trú;

  • Quy định chương trình hưu trí Malta;

  • Điều khoản di cư trở về;

  • Quy tác tuyển dụng ngành hàng không; 

  • Quy định đổi mới và sáng tạo (thuế cá nhân).

  Trong quá trình tái định cư, các cá nhân phải đối mặt với một số trở ngại nhưng có thể giải quyết nếu được hỗ trợ một cách thích hợp. Cho dù  nộp đơn theo một trong các chương trình nhập cư của Malta hay theo cách khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng với tất cả các thủ tục và hồ sơ bắt buộc, quan trọng hơn là trang bị cho khách hàng thông tin phù hợp và lời khuyên về thuế để đảm bảo khách hàng có thể phát huy tối đa tiềm năng. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm 

  • Dịch vụ tư vấn thuế tái định cư;

  • Cấu trúc hiệu quả thuế;

  • Lập kế hoạch thuế chuyển tiền;

  • Đăng ký thuế thu nhập;

  • Các loại hình đầu tư cổ phần;

  • Đăng ký và lấy được chứng nhậ cư trú thuế;

  • Đơn xin Giấy phép Cư trú và / hoặc Giấy phép Việc làm;

  • Các yêu cầ về thị thực; 

  • Lập Tờ khai Thuế Cá nhân.