<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Giới thiệu

  Endevio Trustees Ltd (C 22574) được Cơ quan Dịch vụ Tài chính ủy quyền theo đạo luật Ủy thác & Người Ủy thác (Trusts & Trustees Act). Endevio Consulting Ltd (C 52711) và Endevio Corporate Services Ltd (C 52395) được MFSA cấp phép hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp. Việc cấp quyền này đã chứng minh năng lực cũng như cách tiếp cận của chúng tôi. Các công ty được phép :

  • Hợp nhất các công ty hoặc các pháp nhân khác;

  • Trở thành giám đốc hay thư ký công ty hoặc thành viên công ty hợp doanh;

  • Cung cấp văn phòng đã đăng ký giấy phép, địa chỉ kinh doanh hoặc hành chính hoặc các dịch vụ liên quan khác.

  Chúng tôi có nhiều mối quan hệ trong các lĩnh vực như tư vấn tài sản, tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính độc lập và ngân hàng tư nhân; để có thể đảm bảo kiến thức chuyên môn phù hợp vời từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
   
  Chúng tôi cung cấp một danh mục dịch vụ toàn diện cho khách hàng quốc tế và mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà khách hàng thắc mắc khi ở Malta. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  Bao gồm các dịch vụ:

  Đội ngũ quản lý các dịch vụ dành cho doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp trong việc thành lập công ty cũng như các vấn đề về pháp lý. Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo Điều lệ công ty cho các yêu cầu thương mại cụ thể và cũng đóng vai trò là địa diện cho việc thành lập doanh nghiệp tại Malta của khách hàng. 

  Dù dự định của bạn là thành lập công ty tại Malta hay tiếp tục hoạt động với một công ty đã có tại Malta hoặc thậm chí bên ngoài Malta. Chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn về chuyên môn và hỗ trợ một cách chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình. Đối với các hoạt động duy trì doanh nghiệp, chúng tôi cố gắng tham gia ngay từ đầu để cung cấp cho khách hàng giải pháp phù hợp với doanh nghiệp và hiệu quả nhất về chi phí để có thể chuyển trụ sở công ty đến Malta hay rời Malta. Bên canh việc tư vấn các vấn đề liên quan đến tái định cư, chúng tôi cũng hỗ trợ chuẩn bị các chứng từ cần thiết và duy trì liên lạc với các cơ quan có liên quan nhanh chóng để đảm bảo doanh nghiệp được hoạt động suôn sẻ và tuân thủ tất cả các thủ tục, quy trình. 

  Luật doanh nghiệp của Malta quy định một công ty tư nhân phải có ít nhất một giám đốc và một thư ký công ty. Đội ngũ của chúng tôi có thể mang đến các dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách cung cấp người giữ chức giám đốc  dày dặn kinh nghiệm và thư ký công ty với nhiều vai trò khác nhau thay mặt pháp nhân cho khách hàng. 

  Đội ngũ quản trị các dịch vụ dành cho doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng và công ty của mình trong việc thành lập và các vấn đề về yêu vầu pháp lý. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thành lập công ty ở Malta và quản lý công ty ở Malta hiệu quả và tiết kiệm chi phí, bao gồm:

  • Soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp;

  • Lập và nộp thuế VAT, tờ khai thuế và các biểu mẫu liên quan khác;

  • Dịch vụ ủy thác cổ phần;

  • Dịch vụ dành cho giám đốc và thư ký công ty;

  • Dịch vụ dành cho các văn phòng đã đăng ký giấy phép; 

  • Bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào khác liên quan đến việc thành lập và duy trì công ty.

  Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tư vấn pháp lý và thuế liên quan đến việc thành lập công ty tại Malta, đảm bảo công ty đã đăng ký tuân thủ tất cả các quy định về dịch vụ tài chính và luật công ty địa phương cũng như phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

  Với kinh nghiệm dày dặn trong việc giao dịch với các ngân hàng địa phương, chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty và cá nhân mở tài khoản ngân hàng ở Malta.

   

  Mọi công ty đăng ký tại Malta phải có văn phòng đăng ký tại Malta. Chúng tôi có thể cung cấp các cơ sở văn phòng đã đăng ký cho các công ty đã đăng ký tại Malta. 

  Có thể sáp nhập thông qua mua bán hay thành lập một công ty mới, một bộ phận công ty hoặc một giao dịch địa phương hoặc xuyên biên giới, các nhà đầu tư và người bán có thể tham khảo các tư vấn toàn diện của chúng tôi để giải quyết tất cả các vấn đề trong các cuộc đàm phán giữa các bên, cấu trúc / tái cấu trúc, tư vấn thuế, thẩm định tài chính, định giá và đăng ký các phương tiện liên quan. Cùng với mạng lưới cố vấn kinh doanh rộng rãi, chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất để phục vụ các giao dịch xuyên biên giới, mang đến các chuyên gia từ các khu vực pháp lý có liên quan và thành lập một đội ngũ duy nhất để chính thức hóa giao dịch.

  Eligibility & Fees