<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Đây là website của Endevio Services Limited [Co. Reg. No C 77790] và được đăng ký địa chỉ tại Soho Office, J Block, Savoy Gardens, Rue D’Argens, Gzira,- GZR 1362, Malta (‘công ty’, ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’).

Endevio Trustees Ltd (C 22574) được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) ủy quyền theo đạo luật Ủy thác & Người Ủy thác (Trusts & Trustees Act). Endevio Consulting Ltd (C 52711) và Endevio Corporate Services Ltd (C 52395) được MFSA đăng ký hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp. Agenzija Endevio Ltd được ủy quyền hoạt động với tư cách là Đại diện được Công nhận bởi Agenzija Komunita Malta thông qua số giấy phép AKM-AGEN-21.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tại website hay dịch vụ của chúng tôi (‘người dùng’ hoặc ‘bạn’, ‘của bạn’). Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi https://www.endevio.com/vi (‘Trang’) và các dịch vụ của công ty , bao gồm mọi phần mềm, ứng dụng di động, sản phẩm, thiết bị hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp theo thời gian và các dịch vụ khác được cung cấp thông qua các bên thứ ba tích hợp chức năng của Công ty (gọi chung là ‘dịch vụ’). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật và đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng của công ty. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý với việc Công ty xử lý dữ liệu cá nhân / thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này và các luật và quy định hiện hành của EU. Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân đó theo Chính sách bảo mật này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau:

 1. Thông tin về máy tính của bạn và về các lần truy cập và sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt và phiên bản, nguồn giới thiệu, hệ điều hành, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website.

 2. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nếu bạn đăng ký với Trang của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email của bạn.

 3. Thông tin mà bạn cung cấp nếu bạn được yêu cầu hoàn thành hồ sơ của mình trên website của chúng tôi như tên, ảnh đại diện, giới tính, ngày sinh, thông tin việc làm.

 4. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nếu bạn đăng ký nhận thông báo và / hoặc bản tin email của chúng tôi.

 5. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ trên website của chúng tôi hoặc được tạo trong quá trình sử dụng các dịch vụ đó bao gồm thời gian, tần suất và mô hình sử dụng dịch vụ.

 6. Thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch mua từ dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ giao dịch nào bạn tham gia thông qua website của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ của bạn.

 7. Thông tin mà bạn đăng lên website của chúng tôi để công bố trên internet.

 8. Thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc gửi qua website của chúng tôi.

 9. Bất kỳ thông tin cá nhân khác mà bạn chọn để gửi cho chúng tôi.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định trong chính sách này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích được mô tả thêm dưới đây

 1. Cung cấp và Giám sát Dịch vụ: Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập và hỗ trợ bạn sử dụng các dịch vụ và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cơ hội lưu trữ, xem xét và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân và thông tin khác trên Trang.

 2. Khảo sát: Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia khảo sát cho mục đích phân tích, cuộc thi và các ưu đãi đặc biệt khác, để cải thiện hiệu suất của website, đo lường sự thành công của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn chọn tham gia các dịch vụ này, bạn sẽ cần cung cấp dữ liệu cá nhân nhất định.

 3. Câu hỏi và Yêu cầu: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng e-mail hoặc về phương diện khác, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp để trả lời câu hỏi của bạn hoặc giải quyết vấn đề của bạn.

 4. Liên hệ với bạn về các Sản phẩm, Dịch vụ và các Sự kiện khác: Công ty có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn trong tương lai để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện có thể bạn quan tâm.

 5. Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu: Để hiểu rõ và phục vụ người dùng Trang web và các Dịch vụ tốt hơn. Công ty có thể tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng và người dùng dựa trên dữ liệu sử dụng và thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu này có thể được tổng hợp và phân tích trên cơ sở tổng hợp, và

 6. Xử lý hoàn chỉnh đơn hàng: Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn có thể đặt cho Dịch vụ do Công ty cung cấp.

 7. Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, Thông tin cá nhân tổng hợp và thông tin không thể nhận dạng cá nhân khác được thu thập thông qua Trang web và Dịch vụ để giúp chúng tôi cải thiện nội dung và chức năng của Trang web, để hiểu rõ hơn về người dùng và cải thiện Dịch vụ.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 1. Trong phạm vi mà chúng ta đang cần phải như vậy theo luật pháp;

 2. Liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào đang diễn ra hoặc trong tương lai;

 3. Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền lợi pháp lý của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác cho mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);

 4. Đối với bất kỳ ai mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý có thể nộp đơn lên tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để tiết lộ thông tin cá nhân đó, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, tòa án hoặc cơ quan đó sẽ có khả năng ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó một cách hợp lý.

 5. Đối với bất kỳ nhân viên, cán bộ, công ty bảo hiểm, cố vấn chuyên nghiệp, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, trong trường hợp cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

 6. Đối với bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con, công ty cổ phần cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con của công ty cổ phần) trong trường hợp cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này. Nếu Công ty được sáp nhập, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản hoặc vốn chủ sở hữu của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển Thông tin cá nhân và dữ liệu sử dụng liên quan đến giao dịch đó.

 7. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

5. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty và tổ chức tạo nên nhóm công ty của chúng tôi . Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bên ngoài Tập đoàn. Điều này có thể bao gồm:

 1. Đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu bên thứ ba, bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông.

 2. Các bên thứ ba có liên quan đến Dịch vụ chúng tôi cung cấp. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, tổ chức chính phủ khác.

 3. Trong phạm vi luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án yêu cầu, nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý.

 4. Trong tất cả các trường hợp khác có sự đồng ý của bạn.

Thông tin cá nhân mà bạn đưa lên website của chúng tôi hoặc gửi cho công bố trên trang web của chúng tôi có thể hiện qua Internet trên toàn thế giới. Chúng ta không thể ngăn chặn việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin như vậy bởi những người khác.

6. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ tính bảo mật và bảo mật Thông tin cá nhân và các thông tin khác được gửi đến chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng việc truyền thông tin qua internet vốn không an toàn và trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin được truyền trên hoặc thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, chúng tôi không thể và không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền trên hoặc thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, và bạn làm như vậy có nguy cơ của riêng bạn.


  1. Quyền của bạn

  2. Bạn có thể có được thông tin liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn và truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ.

  3. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân nào được sửa chữa bằng cách gửi thông báo email.

  4. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Có thể có trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại thông tin đó.

  5. Bạn có thể phản đối và yêu cầu xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Có thể có trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền hợp pháp để từ chối yêu cầu đó.

  6. Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

  7. Bạn có thể đồng ý với Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo email. Chi tiết được liệt kê dưới đây.

  8. Thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được lưu trữ trừ khi được xử lý thêm bởi: sự đồng ý của cá nhân và sự cần thiết phải thiết lập các khiếu nại pháp lý để bảo vệ quyền của một thể nhân / pháp nhân khác hoặc vì lợi ích công cộng.

  9. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát của khu vực tài phán nơi thông tin cá nhân được cung cấp.

7. Sửa đổi chính sách bảo mật

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách quyền bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng chính sách bảo mật đã thay đổi trên Trang web hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang chủ của chúng tôi nói rằng một thay đổi đã xảy ra. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi.

8. Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Website này được sở hữu và vận hành bởi Endevio Services Limited. Chúng tôi được đăng ký tại Malta theo số đăng ký C 77790 và có văn phòng tại Soho Office, J Block, Savoy Gardens, Rue D’Argens, Gzira,- GZR 1362, Malta. Có thể liên hệ với chúng tôi: 

 1. qua bưu điện, sử dụng địa chỉ bưu chính nêu trên;
 2. qua điện thoại, sử dụng số điện thoại được công bố trên website của chúng tôi;
 3. qua e-mail, sử dụng địa chỉ e-mail được công bố trên website của chúng tôi.

9. Công nghệ theo dõi

húng tôi có thể sử dụng Cookies (một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn để xác định máy tính và trình duyệt của bạn) và Web Beacons (một tệp được đặt trên trang web theo dõi việc sử dụng) để cải thiện trải nghiệm của Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc Web Beacons để thu thập thông tin cá nhân. Nếu bạn từ chối chấp nhận cookie hoặc chặn cookie, thì điều này sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của Trang web và bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng trên Trang web.

10. Liên kết đến các website khác

Trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết hoặc tích hợp với các website và dịch vụ trực tuyến khác hoặc cho phép người khác gửi cho bạn các liên kết đó. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ website hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba nào. Bạn phải luôn đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của website bên thứ ba hoặc dịch vụ trực tuyến trước khi sử dụng, cho dù trực tiếp hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Các bên thứ ba có thể thu thập, nhưng chúng tôi không cho phép họ thu thập, thông tin nhận dạng cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

11. Điều khoản khác

Chính sách bảo mật này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được đưa ra hoặc cung cấp mà không được xin phép "Thông tin không được yêu cầu" mà bạn cung cấp cho Công ty thông qua Trang web hoặc Dịch vụ hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác. Thông tin không được yêu cầu bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đăng lên bất kỳ khu vực công cộng nào trên Trang web, mọi ý tưởng cho sản phẩm mới hoặc sửa đổi đối với các sản phẩm hiện có và các bài nộp không mong muốn khác. Tất cả Thông tin không được yêu cầu sẽ được coi là không bảo mật và Công ty sẽ được miễn phí và bạn sẽ cấp cho Công ty quyền, sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối Thông tin không được yêu cầu đó cho người khác mà không bị giới hạn hoặc ghi nhận. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp thông tin cá nhân cần thiết, bạn không thể sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng của Trang web hoặc Dịch vụ.

12. Bạn có thể đăng ký khiếu nại ở đâu nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu?

Chúng tôi đánh giá các nhận xét của khách hàng và chúng tôi cam kết tất cả dữ liệu của khách hàng được bảo vệ an toàn và phù hợp với quy định cũng như các chính sách nội bộ của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy cần phải khiếu nại hoặc nêu lên ý kiến phản đối về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ sau:

13. Liên lạc với nhân viên bảo vệ dữ liệu

Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu (Data Protection Officer: DPO) theo các cách sau:

 1. Qua bưu điện, to Soho Office, J Block, Savoy Gardens, Rue D’Argens, Gzira,- GZR 1362, Malta.
 2. Qua điện thoại số +356 20105712.
 3. Gửi email đến địa chỉ dpo@endevio.com.

Tập đoàn sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng các khiếu nại được xử lý và giải quyết nội bộ một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

14. Liên lạc với cố vấn dữ liệu Malta

Bạn có thể liên hệ đến Văn phòng cố vấn dữ liệu theo cách sau:

 1. Bạn có thể gửi khiếu nại đến cố vấn bảo vệ dữ liệu Malta. 
 2. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với văn phòng của Cố vấn dữ liệu Malta qua số điện thoại +356 23287100 hoặc qua bưu điện bằng cách sử dụng địa chỉ: Cố vấn Mr Saviour Cachia Cấp 2, Sliema của Street House, SLM 1549 Malta

Chính sách bảo mật này phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành của EU. Công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi các điều khoản được quy định theo luật pháp và quy định hiện hành của EU.

Important Notice: please read carefully before using this website.

This policy explains how cookies are used on our website. The policy may be amended from time to time. When we do, we will let you know by appropriate means such as by posting the revised policy on this page with a new “Last Updated” date. By using our website you agree to the placement of cookies on your computer in accordance with the terms of this policy. If you do not wish to accept cookies from this site please either disable cookies or refrain from using our site.