<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Giới thiệu

  Sẽ thật thiếu sót nếu nói đến ngành công nghiệp iGamning mà không đề cập đến trung tâm của sự phát triển -  Malta. Trong lĩnh vực iGaming, khu vực pháp lý của Malta được xem là Cơ quan pháp lý có uy tín và được quản lý chặt chẽ, hỗ trợ thay vì hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Các Quy định về Chơi Từ xa, được công bố vào tháng 4 năm 2004, đã đưa Malta lên vị trí hàng đầu và trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh Châu Âu quy định việc chơi từ xa. Gần đây, vào năm 2018, khung pháp lý đã được xem xét toàn bộ và đưa vào thực hiện một loạt các quy định nhằm bảo vệ lợi ích chung, tạo việc làm, thu hút đầu tư nước ngoài, chống rửa tiền, và tất cả đều không ảnh hưởng đến GDP quốc gia. 

  Chúng tôi có thể hỗ trợ danh mục đầu tư dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp trò chơi điện tử tại Malta, bao gồm cả việc thành lập và tư vấn thuế về cấu trúc công ty phù hợp, hỗ trợ đăng ký cấp phép, cung cấp dịch vụ chức năng chính, tuân thủ quy tác trò chơi, tuân thủ thuế, kế toán, bảo hiểm và các dịch vụ kiểm toán CNTT. Cho dù các cá nhân muốn bắt đầu kinh doanh tại Malta hoặc dự định chuyển doanh nghiệp đã thành lập đến Malta, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu công ty. Chúng tôi hiểu rằng ngành công nghiệp trò chơi điện tư có những nhu cầu riêng biệt và các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 

   

  Bao gồm các dịch vụ

  Căn cứ vào Đạo luật trò chơi mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Ở giai đoạn đăng ký, người được cấp phép phải định danh những cá nhân sẽ được giao phó các vị trí chính trong hoạt động kinh doanh. Các vị trí chính chỉ có thể được cung cấp bởi các thể nhân. Các vị trí bao gồm CEO, CFO, CTO và CMO cũng như các vị trí khác có thể sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài như Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Nhân viên báo cáo rửa tiền, Kiểm toán nội bộ và Pháp lý.

  Quá trình xin cấp phép từ Cơ quan quản lý trò chơi Malta đòi hỏi phải thực hiện thẩm định chuyên sâu đối với tất cả những người chủ chốt, giám đốc và chủ sở hữu hưởng lợi của đối tượng được cấp phép tiềm năng, cũng như việc chuẩn bị và áp dụng các chính sách, thủ tục để đảm bảo người được cấp phép sẽ có các yêu cầu hoạt động và theo luật định để đáp ứng các các quy định của pháp luật và chính sách. Bên cạnh đó, kế hoạch kinh doanh của người nộp đơn dự kiến sẽ có dự báo chi tiết về hoạt động, bao gồm các chiến lược tiếp thị và phân phối, kế hoạch nhân sự và mục tiêu tăng trưởng. Chúng tôi có thể hướng dẫn về quy trình đăng ký, cũng như cung cấp sơ bộ các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xác định loại giấy phép phù hợp  với mô hình kinh doanh. 

  Đối tượng được cấp phép phải qua quá trình Kiểm toán hệ thống trước khi hoạt động cũng như Kiểm toán hệ thống bổ sung và Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của MGA. Người nộp đơn/ điều hành phải ký kết với kiểm toán viên được phê duyệt bởi MGA, và đồng thời đội ngũ tư vấn của chúng tôi có các kiểm toán viên được MGA phê duyệt có thể cung cấp cho khách hàng "Kiểm toán hệ thống trước" và "Kiểm toán tuân thủ trước" để đảm bảo các thực hiện phù hợp với hệ thống được MGA phê duyệt trước khi đi vào kiểm toán hệ thống chính thức. 

  Eligibility & Fees