<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  MRVP là chương trình cư trú được săn đón nhiều nhất nhằm cung cấp Thường trú nhân Malta cho tất cả người đăng ký thành công và các thành viên gia đình đủ điều kiện. Chương trình cho phép lưu trú vô thời hạn tại Malta với quyền vào các quốc gia thuộc khối Schengen trọn đời. Malta là quốc gia duy nhất trên thế giới đồng là thành viên của Liên minh Châu Âu, Khối

  Chương trình mang lại gì?

  • Thẻ cư trú Malta cho người thụ hưởng và người phụ thuộc;
  • Du lịch miễn thị thực trọn đời trong khối Schengen;
  • Quyền cư trú, định cư và lưu trú vô thời hạn tại Malta;
  • Cơ hội đăng ký tình trạng Cư trú dài hạn và nhập tịch như với tư cách là một công dân Malta sau thời gian cư trú nhất định theo luật quốc tịch của Malta ;
  • Cơ hội cho người nộp đơn chính và vợ/chồng/bạn đời sinh con hoặc nhận nuôi sau ngày phê duyệt tùy thuộc vào khoản đóng góp bổ sung và các kiểm tra thẩm định chuyên sâu thành công;
  • Cơ hội cho con cái của người nộp đơn chính và vợ/chồng/bạn đời kết hôn, thêm vợ/chồng/bạn đời của mình và bất kỳ người phụ thuộc trực tiếp nào theo khoản đóng góp thêm và kiểm tra thẩm định thành công 
  • Khả năng xin giấy phép lao động thêm một quy trình riêng biệt; và
  • Cơ hội hưởng lợi ích thuế theo Chương trình Cư trú Toàn cầu.

  Tính đủ điều kiện cũng có thể mở rộng cho những người phụ thuộc của người nộp đơn bao gồm vợ/chồng hoặc bạn đời, con cái, cha mẹ và ông bà theo các điều khoản cụ thể.Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Thường trú nhân thông qua đầu tư