<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Các quy định cho phép cấp quốc tịch bằng một giấy chứng nhận nhập tịch cho các cá nhân nổi trội xã hội có giá trị tài sản ròng cao cũng như gia đình có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Malta. 

  Người nộp đơn và tất cả những người trưởng thành phụ thuộc bắt buộc phải cư trú tại Malta trong tối thiểu 12 tháng.

  Theo lộ trình mới, người nộp đơn có thể lựa chọn có quốc tịch trong vòng 36 tháng thay vì 12 tháng, giảm chi phí đóng góp cho chính phủ từ €750,000 còn €600,000, tiết kiệm được €150,000. Việc cấp quyền công dân khi nhập quốc tịch cho người nước ngoài bằng đầu tư trực tiếp được quy định bởi S.L. 188.05. Chúng tôi có thể hỗ trợ toàn bộ quá trình nộp đơn theo quy định mới.

  Các quy định cung cấp những gì?

  • Sở hữu quốc tịch tại một quốc gia EU được tôn trọng, ổn định về kinh tế và chính trị;
  • Các thế hệ tương lai có thể kế thừa quốc tịch
  • Tự do đi lại đến 184 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada và Úc;
  • Quyền thiết lập ở tất cả 27 quốc gia thành viên EU và 4 quốc gia EEA.
  • Quyền sở hữu ngôi nhà thứ hai tại Malta.

  Tính hợp lệ cũng có thể mở rộng đối với những người đi kèm người nộp đơn bao gồm vợ/chồng hay bạn đời, con cái, cha mẹ và ông bà theo các điều khoản cụ thể.

  Tìm hiểu thêm thông tin về Trao quốc tịch Malta cho công dân nước ngoài thông qua hình thức đầu tư trực tiếp